Mod1 Baddog Mod

 


 

for Cossacks I : The Art of War and Cossacks I : Back to War

 


 

Mod created by Shaun "Baddog" Fletcher and Stefan Hertrich
© 2002
 

 
Status: Released
Cossacks: The Art of War last version: M1.29
Cossacks: Back to War last version: M1.35
 


Introduction

Mod1 it is one of the most popular modification to Cossacks: The Art of War and Cossacks: Back to War. Why? Because it is first big mod to Cossacks. C:TAoW and C:BtW in contrast to C:EW, there have possiblity to modification. Since november 2001 at http://www.cossacks.4players.de (site is offline) Stefan Hertrich started publishing news and first screens of new units at his site. 9th february 2002 saturday, finally mod was realesed.
What  about changes? Of course add new special units for each nation (for more information look below), change uniforms but it is not all, based on online experience of many players, authors decided to change gameplay (look below).
In result players recived new quality of game and model to conduct for others modders. It is not case that mods like 17th c HH or Imperia based on Mod1 :).
Until now it is first (and unlucky last :() realesed modification added to official boxed game.
 

 
Download
 
Cossacks: Back to War version:
http://cossacksworld.ucoz.co.uk/load/back_to_war/mod1_for_cossacks_back_to_war_steam/66-1-0-425
https://www.dropbox.com/home/CossacksI/Mods?preview=CossacksBTWsteamMOD1.rar
 
 
 


Changes in gameplay:

- New size of infrantry formation: 324 units.
- Mercenery dragon: training time 80 (normal 50), highest maintance cost.
- Wooden wall: 1500 HP (normal - 500).
- All XVIIth c musketeers: quicker trianing.
- All XVIIIth c dragons: quicker trianing and +2 to attack.
- Royal musketeers and all unique XVIIIth c musketeers without bayonets: quicker trianing.
- Husaria: more HP but longer training time.
- Janissaries: more powerful shots.
- Betters but more expensive VIIth upgrade to defences and attacks for mamleuks and spahises.
- Grenadiers: longer training time- for 1 artillery depot .
- 10 mortars (before - 30).
- Highest cost of artillery upgrades: twice cost of cannons upgrades four times cost of cannons upgrades related with time of production.
- Algir's Hall Town: space limit 75 (normal 50).
- Stables two countries: Turkey and Algir are cheaper.
- Limit of barracks two countries: Turkey and Algir: increase to 75 (before 50) but increase cost of build it.
- Cheaper bavaria's XVIIIth c barracks.
 

Changes related to artillery:

Cannons upgrades now are more expensive, therefore standard cannon is more difficult availble in the initial phase o game, but with modification player recive two new cannons: XVIIth c cannon (all Europen country) and Ottoman cannon (Algir and Turkey). Their are cheap and quick in production and without needs to upgrades it. But nothing for free, new cannons are worse and improvment of the Academy will not work.

The number of new guns is limited by a limited capacity cannon foundry.

Coastal defence cannon is new weapon in our arsenal. Very long range with powerful shot (but times of loading and moving are very long) makes this cannon near perfect against enemy vessels. 
improvment of the Academy will not work.

Limited capacity on the howitzer in cannon foundry is also a reduction number of coastal defense guns
 

A list of the new units provided in MOD1 and the countries to which they are available can be found below:

Algeria: Bashibozouk
Austria: 18c musketeer
Austria: Grenadier
Netherlands: 18c musketeer
England: 17c pikeman
England: 17c musketeer
England: Rider
England: 17c dragoon
England: 18c musketeer
England: Grenadier
France: 17c pikeman
France: 17c musketeer
France: 18c musketeer
Piemont: 18c musketeer
Piemont: 18c dragoon
Poland: 17c dragoon
Poland: Grenadier
Portugal: 18c musketeer
Prussia: Grenadier
Russia: 18c musketeer
Russia: Grenadier
Russia: Hussar
Sweden: 17c pikeman
Sweden: 17c musketeer
Sweden: 18c musketeer
Sweden: Grenadier
Sweden: 18c dragoon
Sweden: Hussar
Spain: 18c dragoon
Turkey: Ottoman infantryman
Turkey: Balkan light rider
Venice: 17c musketeer
Mercenary Scottish swordsman: (replacing the mercenary roundshier for all nations except Algeria, Russia, Turkey and Ukraine)
European 17c cannon (all nations except Algeria and Turkey)
Ottoman cannon (Algeria and Turkey)
Coastal defence cannon (all nations)
 

Additional Information:

It is not necessery to make copy of game before install mod1! Why? Because mod1 and standard game using
separate icons to run.
Mod1 will work in single and multiplayer (only if others players will be using Mod1).
It is possibility that old computers will have problems with speed of game. It is result of added many new graphics.

 

Miscellaneous:

In game editor appear mysterious unit: Stefan Hertrich. You should remember his name, I wrote about him at start.
  
Polish version:
 
 
Wstęp:

Mod1 jest jednym z najpopularniejszych modyfikacji do Kozacy: Sztuka Wojny i Powrót na Wojnę. Przyczyna jest bardzo prosta, ponieważ mamy do czynienia z pierwszą dużą modyfikacją do tych gier (Europejskie Boje nie zostały zaprojektowane do modyfikacji). Od listopada 2001 roku na stronie http://www.cossacks.4players.de (strona nie istnieje) zaczęły pojawiać się pierwsze wzmianki i screeny z prac. I trwało to aż do soboty, 9 lutego A.D. 2002, kiedy oficjalnie wydano moda.
Jakie zmiany wprowadza? Nie obyło się bez nowych jednostek dla każdej nacji (więcej informacji poniżej), zmieniono mundury niektórym jednostkom, a opierając się na doświadczenia i uwagi graczy, autorzy zdecydowali się na zmianę rozgrywki (patrz poniżej).
W ten sposób gracze otrzyamli nową jakościowo grę i wzór do naśladowania dla innych modderów. Nie jest przypadkiem, że mody takie jak 17th c HH czy Imperia bazują na Mod1.
Dotychczas jest to pierwszy i niestety ostatni oficjalnie wydany mod dodawany do pudełkowej wersji gry dostępnej w sklepach.
 

Z Readme.txt:
   
"Kozacy Mod - zmiany wprowadzone w rozgrywce:

    - nowy rozmiar formacji piechoty: 324 jednostki

    - najemny dragon: czas szkolenia 80 zamiast 50, większe koszty utrzymania

    - palisady: 1 500 punktów wytrzymałości zamiast 500

    - muszkieterzy XVII-wieczni: krótszy czas szkolenia

    - dragoni XVII-wieczni: krótszy czas szkolenia, +2 do ataku

    - dragoni XVIII-wieczni: krótszy czas szkolenia

    - królewscy muszkieterzy i wszyscy unikatowi muszkieterzy XVIII-wieczni bez bagnetów: krótszy czas szkolenia

    - husarzy: więcej punktów życia ale dłuższy czas szkolenia

    - janczarzy: większa siła ognia

    - lepsze ale droższe VII ulepszenia ataku i obrony dla mameluków i spahisów

    - grenadierzy: dłuższy czas szkolenia

    - 10 moździerzy na odlewnię dział zamiast 30

    - wyższe koszty ulepszeń armat:
      dwukrotnie wyższe koszty ulepszeń armat
      czterokrotnie droższe ulepszenia armat związane z czasem ich produkcji

    - limit liczby jednostek dla algierskiego ratusza zwiększony do 75 z 50

    - tańsze algierskie i tureckie stajnie

    - limit liczby jednostek dla algierskich/tureckich koszar zwiększony do 75 z 50, ale ich budowa kosztuje więcej

    - mniejszy koszt budowy bawarskich koszar XVIII-wiecznych
 

    Zmiany związane z artylerią

    Ulepszenia armat dostępne w odlewni armat są teraz droższe, dlatego standardowa armata z gry Kozacy jest trudniej dostępna w początkowej fazie rozgrywki, jednak z modem gracz otrzymuje dwie nowe armaty: europejską armatę XVII-wieczną (wszystkie państwa europejskie) oraz armatę otomańską (Algieria i Turcja). Można je produkować tani i szybko bez potrzeby dokonywania ulepszeń w odlewni armat. Do ich wad należy to, że są mniej skuteczne i nie dotyczą ich ulepszenia dostępne w akademii. We wczesnej fazie rozgrywki oraz w grze ograniczonej do XVII wieku jedynie te dwie armaty są dla gracza rozsądnym wyborem.

    Liczbę nowych armat ogranicza także ograniczona wydajność odlewni armat.

    Dodatkowo gracz może teraz produkować armatę obrony wybrzeża - potężne działo o bardzo dalekim zasięgu, zdolne nawiązać równorzędną walkę z potężnymi jednostkami morskimi dostępnymi w grze Kozacy. Armata ta porusza się bardzo powoli, nie może strzelać kartaczami i "atakować pozycji", a także nie podlega ulepszeniom dostępnym w akademii.

    Ograniczona wydajność odlewni armat dotycząca haubic jest jednocześnie ograniczeniem produkcji armat obrony wybrzeża.
 

    Informacje dodatkowe:

    Po zainstalowaniu Modu gracz może uruchomić grę zarówno w trybie modu jak i trybie standardowym, wykorzystując w tym celu odpowiednie ikony w menu startowym.
    Mod może być używany zarówno w grze jedno- jak i wieloosobowej. W trybie dla wielu graczy mod pojawi się na ekranie lobby pod numerem wersji specjalnej M135. Gracze korzystający z moda będą mogli grać z innymi osobami używającymi tej wersji.
    Podczas korzystania z modyfikacji istnieje możliwość obniżenia płynności działania gry, zwłaszcza na starszych komputerach. Jest to związane z wprowadzeniem dużej ilości nowych grafik.

    Życzymy udanej gry w Kozacy Mod!"
 

    Ciekawostki:

    W grze pojawia się ciekawa jednostka: Stefan Hertrich, o którym pisałem wcześniej.
 

Cichor